Alexander Fleming Kimdir Penisilini Nasıl Bulmuştur?

Alexander Fleming laboratuvar çalışmaları esnasında rastgele şekilde bulduğu penisilin dünyanın ilk antibiyotiği olur bu özelliğinin yanı sıra dünyadaki buluşların arasında da en önemlisi olarak gösterilir. Antibiyotiklerin ilk örneği olarak penisilin özellikle bakterilerden ileri gelen hastalıkların tedavisinde kullanılır.

Alexander Fleming Kimdir?

Penisilin buluşu, Dr. Alexander Fleming tarafından gerçekleştirilmiştir. Alexander Fleming kimdir denir ise İskoçya Ayrshire’ın Lochfield kasabasında doğan Doktor, Londra Üniversitesine bağlı olanSt. Mary Hastanesi Tıp Okulundan 1906 yılında mezun oldu. 1908 yılında da tezi olan Akut Bakteri Enfeksiyonları çalışması ile üstün başarı belgesi alarak aldı.

Yakalamış olduğu başarı ile hastanenin bakteriyoloji profesörü olan Edward Wright’ın asistanlığına getirildi ve öğrenci iken girdiği bu hastaneden ömrü boyunca ayrılmadı.

Hastanedeki çalışması ve penisilinin bulunması ile hastanede zaman içinde yükseldi. Alexander Fleming 1928 yılında da bakteriyoloji profesörlüğü unvanına getirildi. 1946 yılında da aşı bölümünü yöneticisi oldu. Aşı bölümünün yöneticiliğini hocası Edward Wright’tan devalan Alexander Fleming ölümünden 2 ay öncesine kadar görevinin başındaydı.

Penisilini bulması ile insan sağlığına ve tıp alanında önemli bir hizmet sunan Doktor, hayatı boyunca iltihapların insan vücuduna yaptıklarını inceledi ve karşı savunma için etkenleri inceledi.

1944 yılında “Sir” unvanı aldı ve 1 yol sonra da penisilinin ticari üretimini gerçekleştirenler ile Nobel Fizyoloji ve Tıp Ödülünü aldı

Alexander Fleming Penisilini Nasıl Buldu?

Doktor, insanlarda birçok rahatsızlığa sebep olan stafilokok isimli bakteriyi inceler iken bu bakterileri bir tabak içine koyar ve laboratuvarında açık şekilde unutur. Laboratuvara geldiğinde de bakterileri tekrar inceler ve bakterilerin küflenmiş olduğunu görür. Küf parçalarının etrafında ise bakteriden arınmış yerler vardır bir anlamda küf, bakterileri öldüren bir madde üretiyor olabilirdi.

Doktor, bu olaydan sonra bayat ekmeklerde oluşan küflenme ile laboratuvarda oluşan küflenmenin aynı olduğunu anlayınca penisilin adını verdi ve penisilin de dünyada çığır açan buluşların arasında yerini aldı.

Alexander Fleming ve Penisilin

Bakterilerin sebep olduğu pek çok iltihap için penisilin tedavisi uygulanır. Penisilin kullanımı ile zatürre, akciğer ve deri iltihapları, cinsel yolla bulaşan bazı hastalıkları yanı sıra kemikte ve eklemde oluşan iltihap tedavilerinde de önemli rolü olan penisilin, İngiliz olan bakteriyolog Dr. Alexander Fleming tarafından bulunmuştur. 

Bulunduğu tarihten bu yana pek çok rahatsızlık için penisilin zaman içerisinde daha da geliştirilerek günümüzdeki yerini aldı. En önemli antibiyotik seçenekleri arasında gösterilen penisilin, pek çok insanın hayatını da kurtarıyor.