Ambulans Anlamı Nedir ve İlk Ambulans Hizmeti Ne Zaman Başladı?

Ambulans sözcüğünün Latinceden dilimize geçmiştir ve Ambulans anlamı yürümek olarak bilinir. İlk ambulans hizmeti savaş sırasında yaralanan askerlere yardım etmek amacıyla organize edilmiş seyyar hastanelerdi. 18. Yüzyılın sonlarına doğru Fransızlar Ambulans arabalarını hizmete soktular.

Ambulansın Kısa Tarihçesi

ambulans

Kırım savaşı sırasında bugünkü anlamda ambulanslar bulunmuyordu. Yaralılar insanların veya atların yardımı ile hastaneye taşınırlardı ve orada tedavi görürlerdi. 1864 yılında Uluslar Arası Cenevre sözleşmesinde savaş sırasında hasta taşıyan ambulanslara saldırmak yasaklandı. İlk olarak sivil ambulanslar örgütü 1878 tarihinde İngiltere de kuruldu.

Çağdaş denilen ambulanslar genellikle beyaz renklidir. Beyaz rengi tarih boyunca her zaman için temizliği, ferahlığı ve belki de sağlığı temsil etmiştir. Beyaz saf ve berrak olduğu için ambulansların rengi genellikle beyaz olmuştur. Kolay tanınabilmeleri gerekmektedir. Örneğin ülkemizde kolay tanınabilmesi için ambulansların üzerinde Kızılay amblemi bulunmaktadır. Hristiyan ülkelerde ise bu amblem Kızılhaç işaretidir.

Ambulanslar Donanımı Nasıl Olmalıdır?

İyi donanımlı ambulanslar birçok değişik hastalığı ve rahatsızlığı bulunan hastaları, hastaneye götürene denk hayatta tutabilecek şekilde tasarlanmıştır. Yatması gereken hastalar için iki tekerlekli sedye, oturabilenler için oturmak için yerler, ambulans görevlilerinin verimli çalışabilmesi için alan sağlanmıştır. Ambulanslarda ilkyardım malzemeleri olmazsa olmazdır. Bunların içerisinde hastaları entübe edebilmek için yapay solunum cihazı da bulunmaktadır.

Bazı ambulanslarda kalp hastalarına yardımcı olabilmek için elektronik aletler de yer almaktadır. Ambulanslar deprem vs. gibi durumlarda tetikte olacakları için ellerindeki telsizlerden faydalanmaktadırlar. Her hangi bir doğal afet durumunda o bölgedeki baz istasyonları çalışmayı bir müddet kesebilir. Bu şekilde ambulans yetkilileri hastane ile kolayca irtibat kurabileceklerdir.