Anlaşmalı Boşanma Nedir? Süreç Nasıl İşler?

Anlaşmalı boşanma, tarafların boşanmanın tüm sonuçları hakkında önceden mutabakat sağlaması suretiyle mahkemeye başvurmasıdır.Çekişmeli boşanmadan farklı olarak taraflar, çocuk varsa velayet durumu, nafaka, eşyaların paylaşılması noktasındaki kararları mahkemeye bırakmazlar. Kendi aralarında anlaşarak bir dilekçe ve ekinde müşterek düzenledikleri protokol düzenlerler.

Anlaşmalı Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Anlaşmalı boşanmada taraflar çoğunlukla büyükşehirlerde ön bürolar kanalıyla dava kaydını yaptırarak Aile Mahkemesinde davayı açarlar. Küçük illerde ve ilçelerde ise Asliye Hukuk Mahkemelerine başvurarak Aile Mahkemesi sıfatıyla görülmek üzere dava açılır.

Dava açılış esnasında, davacı kişiden maktu harçlar ve artanı davanın kesinleşmesinden itibaren iade edilmek üzere gider avansı tahsil edilir. Tahsilatların akabinde dava açılarak dosya tevzi edilen mahkemeye iletilir.

Boşanma Süreci Nasıl İşler?

Anlaşmalı boşanmada dava süresi, çekişmeli boşanma veya diğer boşanma davası türlerine göre bir hayli hızlı neticelenir. Mahkeme çoğunlukla kısa süreli bir duruşma günü verir. Protokol hükümleri çerçevesinde çoğunlukla tek celsede boşanmaya karar verilir.

anlaşmalı boşanma aşaması

Yalnızca mahkemenin boşanma kararı vermesi ile tarafların o anda boşanmış olduğu anlamına gelmez. Dosyanın 7 günlük kesinleşme süreci başlar. Dosyanın kesinleşmesine mukabil kesinleşmiş hüküm en kısa sürede o yer Nüfus Müdürlüğü’ne bildirilir. Bu yasal süreyi beklemek istemeyen çiftler, itirazdan feragat dilekçesi sunarak dosyayı hemen kesinleştirme yoluna gidebilirler.

Davanın Sonuçları

Dosyanın kesinleşmesi ile birlikte tarafların boşanması süreci tamamlanmış olur. Protokol hükümleri ile aynı doğrultuda mahkeme kararı kesinleşmiş ise, boşanma sonrası tarafların velayet, nafaka, ziynet, mal paylaşımı konusundaki yeni yükümlülükleri doğar.

Boşanman davası sonrasında erkeğin yeniden evlenmesinde yasal bir engel bulunmazken, kadın 300 günlük iddet müddetine (bekleme süresi) tabidir. Kadın bu süre içinde yeniden evlenmek isterse, yeniden mahkemeye başvurarak bu süreyi kaldırtması gerekir. Eşlerin birbiri ile yeniden evlenmek istemesi durumunda kadın için bu süre şartı aranmaz.

Sonuç olarak; anlaşmalı boşanma davası mahkeme süreci açısından en hızlı sonuçlanan davalar arasındadır. Ancak mahkeme esnasında taraflar anlaşmazlığa düşerse, mahkeme tarafından anlaşmalı boşanma davası, çekişmeli boşanma olarak çevrilerek farklı bir yargılama sürecine başlar. Çekişmeli boşanması davasına dönüşmüş bir anlaşmalı boşanma artık başlangıçta protokol hükümlerine tabi olmayıp, ancak mahkeme kararı bağlayıcıdır.