Ba/Bs Nedir? Mütabakat Nasıl Yapılır?

Maliye Bakanlığı’na bağlı Gelir İdaresi Başkanlıklarınca kullanılan Ba-Bs Formları vergi dairelerine beyanda bulunmak amacı ile kullanılmaktadır.

Ba, bildirim alacak; Bs ise, bildirim satacak manasına gelmektedir. Bu formlar, mal alış ve satışlarının aylık zorunlu bildirimlerde kullanılması amacıyla hazırlanmıştır. Ancak kesinlikle vergi beyannamesi anlamına gelmemektedir.

Bu formlar, düzenli olarak her ayın ilk haftasında vergi dairesine bildirilmesi zorunlu olan evraklardır. (her ayın 5’ine kadar süresi vardır.)

form bs

KDV hariç 5000 TL üzerinde hazırlanan bütün faturalar ile bu faturaların adetlerinin belirtilmesi gerekmektedir. Bu faturalar; mal alış ve satışı, malın iadesi, demirbaş ya da giderlere istinaden kesilmiş olabilir.

Uygulamada kayıtlı alıcı ile satıcıların, bu iki taraf arasında yapılan alışverişin faturalarınıniki taraftan da beyanının yapılıp yapılmadığı, alım satımlarda sahte içerik düzenlemesi ya da sahte evrak olup olmadığının kontrolü sağlanabilmektedir.

Ba-Bs formları sayesinde girilen veriler, KDV iadesi yapılabilmesi için veri tabanı niteliğindedir. Ba- Bs mütabakatları; 213 sayılı Vergi Usul Kanunu 148. madde kapsamında, mükerrer 257.madde gereği Maliye Bakanlığı’ na bağlı her mükellefi, belirli bir sınır üzerinde yaptığı bütün alış ve satışları bildirmesi noktasında sorumlu kılmıştır.

form bs mutabakat

Ba-Bs Mütabakatı Neden Önemlidir?

Işletmelerin karşılıklı olarak her ay kapanışında bu mütabakatı gerçekleştirmesi, vergi dairesine intikal etmeden önce son bir kontrol gerçekleştirir. Burada işletmelerin ya da bu işletmelerin fatura takibini yürüten mali müşavirlerin mütabakatlarını kontrollü şekilde yürütmesi önemlidir.

Vergi dairesine bildirilmeyen, eksik bildirilen ya da hatalı yapılan bildirimlerde taraflar sıkıntı yaşayabilmektedir. Özellikle KDV iadesi alma noktasında sorun yaşamamak adına ya da evrak kaçırma, sahte evrak düzenleme gibi olaylarla karşılaşılmaması açısından oldukça önemlidir.

Ba-Bs Mütabakatı esnasında, 5000 TL üzerinde olan faturaların adeti mutlaka belirtilmektedir. Bununla beraber KDV hariç tutarlar belirtilir. Her iki tarafta mütabık ise vergi dairesine bu şekilde bildirim yapılır. Ön kontrol esnasında mütabık olunmaması durumunda eksiklik nerede ise giderilir ya da hata var ise düzeltilir. Bu da ticari açıdan oldukça mühimdir.