Başkâtip Kimdir Nasıl Olunur?

Bir diğer ismi noter kâtibi olan başkâtip, kanunlarda yer alan noter işlerini yapar. Bu işlerden sorumlu olup noter işlemlerinin zamanında yapılması ile de sorumlu olan kişidir. Kurumun genel çalışma prensipleri bağlamında araç ve gereçlerin etkin kullanımı ile hem işçi sağlığını hem de çevre koruma düzenlemelerine göre uygun davranması gerekir.

Başkâtip Kimdir?

Resmi ya da özel işlemlerin yerine getirilmesini kanunlarda belirtilen kurallar çerçevesinde yapan kişiye verilen bir makam olur. İşlemlerin sistemli ve zamanında yapılması için gerekli kontrollerde bulunan kişi olup çalışmalarını yapabilmek için gerekli araçları mesleğe uygun şekilde kullanır. Tüm bu yapılanların yanı sıra iş sağlığı ve güvenliği konularında da kurallara uymak zorundadır.

Mahkeme kaleminin başı olduğu gibi kalem işlerini de yürütür. Noterin olmadığı yerlerde geçici noter yardımcılığı ve icra iflas müdürünün olmadığı yerlerde ise icra iflas müdürlüğü yapar. Başkâtip görevleri olarak çalışma esnasında tüm işlerin disiplinli ve düzenli bir şekilde yerine getirilmesini sağlar. Mesleği ile ilgili tüm gelişmeleri takip ederek kendini geliştirmesi de önem taşır.

Görevleri arasında ilgili kurum ya da kuruluşlar ile gerekli iletişimi sağlamak ve yazı işlerinin vaktinde gerçekleşmesi için çalışmalarda bulunmak yer alır. Liste ve beyanname gibi belgeleri ilgili yerlere gönderir, tutulması gereken defterleri düzenli şekilde tutar, kuruma verilen emanetlerin ilgili yerleri gönderilmesini ya da kurum içinde güvenli şekil muhafaza edilmesini sağlar. Arşiv bölümünün düzenlenmesi ve bulunulan yerin temizlik ve düzeninin yerine getirilmesi de başlıca görevleri arasında bulunur.

başkatip

Başkâtip Nasıl Olunur

Bu pozisyon için belli şartlar aranır. Bu şartlar arasında öncelikle kişinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gerekir. Devlet memuru olma konusunda herhangi bir sorun yaşanmamış olması da gerekir. Başkâtip maaşı en düşük 3200 TL en fazla da 4500 TL civarında olur.

Bu göreve ulaşmak için en az lise mezunu olmak gerekir. Atamanın ve göreve başlamanın daha hızlı olabilmesi için de Adalet Meslek Yüksekokulu’nda 2 yıllık bir eğitim almak kişiye avantaj sağlar. Üniversite eğitiminde öğrencilere Hukukun Temel Kavramları, İdari Hukuka Giriş, Medeni Hukuk, Türk Anayasa Hukuku, Hukuk Dili ve Adli Yazışmalar, İnfaz Hukuku, İdari Yargı gibi dersler verilir.