Blaundus Antik Kenti ve Tarihçesi

Ege Bölgesi’nde Uşak ili sınırları içerisinde yer alan Blaundus Antik Kenti, şehre 40 kilometre uzaklıkta bulunan Sülümenli Köyü sınırları içerisinde yer almaktadır. Bu alan birinci sit alanı olarak kabul edilmektedir.

Büyük İskender zamanında Anadolu’ya yerleşen Makedonyalılar bu şehri kurmuştur. Buradaki halk kendilerine Blaundus demektedir. Bergama Krallığı hakimiyetinde yaşayan kent, daha sonra Bizans’a bağlanmış ve bu dönemde önemini artırmıştır. Kentte göze çarpan yapıtlar tapınaklar, mezarlar, stadyumlar ve tiyatro alanlarıdır.

Blaundus Antik Kenti Tarihçesi

Günümüze kadar gelen kent, turizm dünyasının ilgi odağıdır. Ege Bölgesinde yer alan ve sit alanı ilan edilen Sülümenli Köyü yaz aylarında turistlerin uğrak yerlerinden biridir. Blaundus Antik Kenti şu özelliklere sahiptir:

  1. Giriş bölümünde Helenistik dönemde inşa edilen kemer bulunmaktadır.
  2. Bir adet darphane bulunmaktadır.
  3. Kentte ayakta kalan bölümlerden biri de idari bölümlerdir.
  4. Surlardan da bazı kalıntılar günümüze ulaşmıştır.
  5. Roma imparatoru Clauidus mabedi ortada yer almaktadır. Put perest bir halktır.
  6. Stadyum ise tek taraflı ve çok basamaklıdır.
  7. Kentin güneyinde mezarlar ve tiyatro bulunmaktadır.
  8. Kentin simgesi ise bir çift attır.
  9. Büyük İskender’in askeri şehri olarak bilinmektedir.
  10. Girişte büyük T harfi şeklindeki kalıntılar ilginç bir görüntü oluşturmuştur.

Hamilton’un bulduğu bir yazıtta bu kentin adının Blaundus Antik Kenti

olduğu keşfedilmiştir. 1845 yılında yapılan bu keşif ile birlikte kent hakkında daha fazla bilgi edinilmiştir. Bizans zamanında General Antikonos’a verilen kent Miladi 5. yüzyılda Uşak ve çevresinde faaliyet gösteren Sebaste Piskoposluğunun bir üyesi olmuştur.

Şehrin yarım ada şeklindeki toprak parçası üzerinde yapılmış olması ve tek girişinin olması savunma amaçlı yapıldığını göstermektedir. Tiyatro ise şehir içinde bulunan bir yamaca yapılmıştır. Bazı oturma yerleri sağlam kalmıştır. Şehir lon şeklindedir. Bazı mezar ve yapıtlar günümüze ulaşmıştır. Mezarlıklar ise iki kısımdan oluşmaktadır. Tümülüs şeklinde olanlar ve kaya mezarlar. Mezarlıklar ise 2/10/12 şeklindedir. Bitki ve hayvan motifleri mezarlıklar üzerinde göze çarpan motiflerdir. Su kemerleri de kentin diğer önemli özelliklerinden biridir.