DASK ( Zorunlu Deprem Sigortası) Nedir Nasıl Yapılır?

DASK (Doğal Afet Sigortalar Kurumu) diğer bir adı ile zorunlu deprem sigortası binalar için yapılan özel poliçeler arasına girer. Deprem başta olmak üzere depremden sonra da meydana gelen yangın ve yer kayması gibi olayların neden olabileceği maddi zararlar sigorta poliçesinde yer alan limitler dâhilinde nakit şekilde karşılar.

Bu afetler karşısında zorunlu deprem sigortası ile yaşanılan yapı maddi anlamda koruma altına alınır. Binanın bir kısmı ya da tamamının zarar görmesi DASK poliçesi kapsamında farklılık getirmez ve zarar her iki şekilde de karşılanarak ödeme yapılır

DASK (Zorunlu Deprem Sigortası) Başvurusu Nasıl Yapılır?

Dask başvurusu, sigorta acentesine yapılacağı gibi banka şubesinde de gerçekleşir. Dask fiyatları sabit şekildedir ve sigorta şirketine göre değişiklik göstermiyor. Zorunlu deprem sigortası başvurusu yapı ve kişinin kimlik bilgilerinin beyan edilmesi ile gerçekleşir.

DASK Başvurusu Gerekli Evraklar

 DASK başvurusu için gerekli evrakların öğrenilmesi ve eksiksiz şekilde tamamlanması gerekir. Başvuru için gerekli belgelerin ayrıca doğru şekilde beyan etmek öne taşır. Dask başvurusu için gerekli belgeler aşağıdaki gibidir:

  1. Sigortalının T.C. kimlik numarası
  2. Sigortalının adı ve soyadı
  3. Sigortalının iletişim bilgileri
  4. Sigortalının açık adresi
  5. Sigortalının telefon numarası
  6. Sigortalının vergi numarası
  7. Sigortalanacak binanın açık adresi
  8. Sigortalanacak binanın tapu bilgileri

Yukarıdaki bilgilerin haricinde sigortalanacak binanın inşa edildiği yılı, binanın toplam kat sayısı ve binadaki hasar durumu ile dairenin brüt yüzölçümünün yanı sıra dairenin kullanım şekli de gerekli belgeler arasında yer alır. 

DASK (Zorunlu Deprem Sigortası) Amacı

Zorunlu deprem sigortası amacı da konutları güvence altına almanın yanı sıra topluma sigorta bilincini aşılamak ve devletin deprem için ayırdığı kaynaklara ek kaynak yaratmak olur.

Depreme karşı olan bilincin artması ve sigorta yaptırarak yaşam alanını güvenceye almak gerekir. Ülkemizin deprem kuşağında olduğu bilinerek hareket edilmesi hem bireysel hem de toplumsal olarak fayda sağlar.

Bu anlamda sağlıklı yapılaşma da büyük önem taşır. Binaların depreme dayanıklı şekilde inşa edilmesi hem maddi hem manevi açıdan gerekir. Zorunlu deprem sigorta bedeli ile prim tutarı; konutun bulunduğu risk bölgesine, inşa edildiği yıl ve yapı tarzına göre belirlenir.