Dilekçe Nedir Nasıl Yazılır?

Dilekçe, resmi kurumlara yazılan istek, şikâyet ve öneri gibi amaçların belirtildiği belgenin adıdır. Eski zamanda arz etmek anlamında kullanıldığı için arz-ı hal ya da arzuhal olarak da bilinir. Günümüzde de arzuhalcilik bir meslek şeklini almıştır.

 Dilekçe Nedir?

Dilekçe nedir, kişiye ait olan ve dilekçenin altında imzası bulunan kişiyi temsil eden belgeler olarak tanımlanması haricinde dilekçe klasik tanımı olarak da resmi makama bildirilmesi amacı ile yazılan sahibinin açık adres ve imza bilgilerinin istek ya da şikayet içeren yazılardır.

Dilekçe yazmak, bir vatandaşlık hakkı olmak ile beraber dilekçeyi alan kurumun da dilekçe sahibine olumlu ya da olumsuz şekilde cevap verme zorunluluğu bulunur

Dilekçe Özellikleri Nedir?

Dilekçe özellikleri arasında öncelik ile anlaşılır bit dilin kullanılması gerekir. Yalın ve öz şekilde istek ya da şikâyet anlatılır. Dilekçede kişisel yorumlara yer vermeden gerçeklerin kısa şekilde anlatılması ayrıca yazım ve noktalama kurallarına da önem verilmesi gerekir.

Dilekçelerde isim ve imza olmadığında dikkate alınmaz bu sebep ile metnin yazımı bitirildikten sonra sağ alt tarafa isim, soyadı, tarih ve imza muhakkak eklenir. İsteğe bağlı olarak tarik kâğıdın sol üst kısmına da yazılabilir.

Dilek Nasıl Yazılır?

 Doğru şekilde dilekçe yazmanın belli başlı noktaları bulunur. Dilekçe yazımı hakkında tüm dikkat edilmesi gereken maddeler aşağıdaki gibidir:

  1. Dilekçe yazımında resmiyet olması adına çizgisiz beyaz kâğıt kullanılır. Çizgili ya da yarım kâğıtların kullanılması doğru değildir.
  2. Bilgisayar ve daktiloda yazılabileceği gibi dolma kalem de tercih edilebilir. Kalem ile yazılacak ise renk olarak siyah ya da mavi tercih edilir.
  3. Hangi kuruma yazılıyor ise o kuruma hitap şeklinde başlanılır
  4. Hangi makama gönderiliyor ise makamın adı ve yeri yazılır. Hitap esnasında kelimelerin tamamı ya da sadece ilk harflerinin büyük yazılması gerekir.
  5. Kâğıtta yer ve tarih yer alır.
  6. Resmi ve ciddi bir üslûp kullanılır
  7. Yazılan isteğin yasal çerçevede karşılığı olmalı ve yasalara uygun olmayan bir istek yer almamalıdır.
  8. Herhangi bir şikâyet yapılıyor ise bu şikâyetin belgelere dayandırılması gerekir.
  9. Hiyerarşik düzende yazılır
  10. Şikâyet ya da isteklerin yazılmasının ardından istenilen karşılığa bağlı olarak dilekçe, “gereğini arz ederim, gereğini bilgilerinize arz ederim, bilgilerinize arz ederim”gibi saygı içeren ifadeler ile bitirilir.

Dilekçe sahibi ayrıca açık adresini yazması gerekir eğer ki eklenecek ek belgeler var ise yazının bitiminde ‘’ekler’’ başlığının altında maddelerin sıralanması gerekir.