Eğitim ve Psikoloji İlişkisi Nedir?

Eğitim ve psikoloji ilişkisi birbiriyle ilgili olan iki kavramdır. Eğitim, kişiler üzerinde doğru davranışlar oluşturmayı sağlar. Psikoloji ise, kişinin davranışlarını ve bu davranışların altında yatan nedenleri araştırır. Eğitim ve psikoloji de kişilerin davranışlarına yöneliktir.Eğitim psikolojisi adında bir psikoloji çeşidi vardır. Eğitim psikolojisi, psikolojinin eğitim hayatı içerisinde de kullanılmasını sağlayan bilim dalıdır. Bu anlayıştan yola çıkarak şunu diyebiliriz, eğitimdeki psikolojik davranışların hepsi eğitim psikolojisinin alanı içerisindedir. Eğitim psikolojisi öğrenmeyi etkileyen faktörler, kişinin gelişimi, aile ile çocuğun ilişkisi gibi konuları ele alır.

Eğitim psikolojisinin dört alt dalı bulunur. Bunlar,

  • Gelişim,
  • Öğrenme,
  • Ölçme ve Değerlendirme,
  • Rehberlik psikolojileridir.

Eğitim Psikolojisi Dalında Hangi Yöntemler Kullanılır?

Eğitim psikolojisi bireylerin gelişimsel süreçlerini gözlemleyerek olması gereken bilgiler sunarak bireyi yetiştirir. Eğitim psikolojisi kullanırken birçok yöntem kullanılır. Bunları gelin beraber inceleyelim.

Gözlem Yapma Yöntemi

Gözlem yöntemi iç ve dış yöntemler olarak iki gruba ayrılır. İç gözlem ile, kişinin içsel süreçleri incelenir. Dış gözlemde ise, psikolojik olan gelişen durumun içerisine girilmeden dışarıdan izlenmesidir.

Deney Yapma Yöntemi

Deney yapma yöntemi ile, kişinin bir olay üzerindeki davranışının denetimi yapılır. Olay sonucunda kişinin davranışlarına göre belli bir sonuca varılır.

İstatiksel Veriler

Kişinin psikolojik olarak gelişen olaylarını sayılar üzerinde ifade eder. Üzerinde durulan konunun istatiksel verileri içerisinden korelasyon değerine bakılır. Korelasyon değerinin +1 e yaklaşması durumunda olay içerisindeki durumun ilişkisi artar, -1 e doğru yaklaşması durumunda ise olay içerisindeki durumun ilişkisi azalır.

Klinik Yöntemler

Klinik yöntemler ile kişinin hatalı davranışları üzerinde durulur ve bu hatalı davranışların giderilmesi üzerinde çalışılır.

Olay İncelemeleri

Kişinin psikolojik sorununu çözebilmek adına, kişinin yaşadığı psikolojik davranışları tek bir olay içerisinde inceleyip çözüme gitmektir.

Görüşme Yöntemi

Kişinin psikolojik durumu konusunda, ilgili kişilerin görüşünü almaktan geçen yöntemdir. Diğer yöntemlere göre objektif olamayacağından güvenilir bir yöntem olarak ele alınamaz.

Anket Yöntemi

Kişinin kendi psikolojik davranışlarını yazıya dökerek anladığı yöntemdir. Psikolojik rahatsızlık yaşayan kişinin ankete verdiği cevapların güvenilir olup olmadığına dair bir bilgi olmadığından bu yöntem de güvenilir yöntemler arasında sayılamaz.

Eğitim Psikolojisinin Önemi Nedir?

Kişilerin gelişmesiyle birlikte davranışları da gelişip değişmektedir. Eğitim psikolojisi ile bu gelişme dönemleri belirlenir ve olası bir davranış görüldüğü taktirde olaya el atılır ve gelişip öğrenme adına en doğru yolu göstermek hedeflenir.