Hitler Nazi Almanyası ve Mussolini Yükselişi

Avusturya doğumlu olan Adolf Hitler I.Dünya savaşında onbaşılık görevini icra etmiş 1920-1921 yıllarında Nasyonal Sosyalist Alman İşçi Partisinin lideri olmuştur. Hitler’in bir hatip olması onun Versay Antlaşmasının hükümlerini iptali yönünde…