Yedi Uyuyanlar Mağarası ve Hikayesi

Kuran’ı Kerim’de Ashab-ı Kehf olarak tanıtılan yedi uyurlar, İncilde de adı geçen kutsal kişilerdir. Ayrıca bu hikaye birçok kaynakta ve tarihi vesikada geçmektedir. Bizans kaynaklarında ve belgelerinde bu olaydan bahsedilir.…