Başkâtip Kimdir Nasıl Olunur?

Bir diğer ismi noter kâtibi olan başkâtip, kanunlarda yer alan noter işlerini yapar. Bu işlerden sorumlu olup noter işlemlerinin zamanında yapılması ile de sorumlu olan kişidir. Kurumun genel çalışma prensipleri…