Dilekçe Nedir Nasıl Yazılır?

Dilekçe, resmi kurumlara yazılan istek, şikâyet ve öneri gibi amaçların belirtildiği belgenin adıdır. Eski zamanda arz etmek anlamında kullanıldığı için arz-ı hal ya da arzuhal olarak da bilinir. Günümüzde de arzuhalcilik…