Hezarfen Ahmed Çelebi Kimdir Hayatı Hakkında Bilgi

Hezarfen Ahmed Çelebi, oluşturduğu kanatlarla lodos eserken Galata Kulesi’nden uçuş yolculuğuna başlamış İstanbul Boğazı’nı da geçerek Üsküdar’a inmiştir. Kayıtlarda Müslüman bir Türk bilgini olarak geçen Ahmed Çelebi; 17.yüzyılda dünyaya gelmiş ve Osmanlı topraklarında yaşamıştır.

İlimdeki sahip olduğu bilgi ve uçma deneyimleri sebebi ile ‘’çok fazla şey bilen ‘’ anlamına gelen Hezarfen adı kendisine verilmiştir. Üsküdar’a uçuşunu gerçekleştirmeden önce pek çok kez Okmeydanı semalarında uçmuş ve rüzgârın şiddetinin ve kanatların dayanıklılık kontrollerini yapmıştır.

Hezarfen Ahmed Çelebi Kimdir

 10.yüzyılda yaşamış olan İsmail Cevheri isimli Türk bilgininden uçma konusunda feyz almıştır. Hezarfen; ilk uçuş deneyimini de Cevheri’nin uçuş konusunda yaptığı araştırmaları ve bulguları incelemiş ve bu incelemelerin üzerine daha da koyarak denemeye çalışmıştır.

XVII. yüzyılda yaşayan bilgin ile ilgili bilgilere Evliya Çelebi’nin Seyahatnâme adlı eserinde de karşılaşılır. Bilgin, çeşitli fen ve sanatlar ile ilgilendiği ve bu sanatlardan anladığı için Farsça dilinde “bin fenli” anlamında Hezarfen unvanı ile anılır. Özellik ile rüzgârın şiddetli olduğu zamanlarda kartal kanatları şeklinde nitelendirilen aletler ile defalarca uçmuş ve böylece rüzgâra karşı uçuşun kaldırma kuvvetin, temin etmiştir.

uçuş noktası

Okmeydanı üzerinde defalarca yaptığı uçuş deneyimlerinden sonra Galata Kulesi’nden başlayan uçuş yolculuğunu lodosa karşı yapmış ve Üsküdar Doğancılar meydanına başarılı bir şekilde inmeyi başarmıştır.

Hezarfen Ahmed Çelebi Hayatı

 Hezarfen Ahmed Çelebi, uçmak hakkında pek çok şey deneyimledikten ve araştırdıktan sonra 1632 yılında bu durumu padişahın şahitliğinde de gerçekleştirmek istemiştir. Yaptığı yapay kuşkanatları ile lodosun olduğu bir günde Galata Kulesi’nden uçuş yolculuğuna başlamış, İstanbul Boğazı’nı geçerek Üsküdar Doğancılarda inmiştir. Bu şekilde 3358 metre mesafeyi havada kuşkanatları ile kat etmiştir. Bu başarısı dolayısı ile dönemin padişahı tarafından ödüllendirilmiştir.

Döneme göre büyük başarı sayılabilecek bu uçuş deneyimi ayrıca Türk havacılık tarihinde bir ilki oluşturmuş ve Hezarfen, ilk uçmayı başarabilen kişi olarak tarihe geçmiştir. O dönemde herhangi bir hava taşıtı olmaması ve insan olarak birinin uçabilmesi bir başlangıç kabul edilmiş hem Osmanlı İmparatorluğunda hem de Avrupa kıtasında büyük ses getirmiştir.