Hitler Nazi Almanyası ve Mussolini Yükselişi

Avusturya doğumlu olan Adolf Hitler I.Dünya savaşında onbaşılık görevini icra etmiş 1920-1921 yıllarında Nasyonal Sosyalist Alman İşçi Partisinin lideri olmuştur. Hitler’in bir hatip olması onun Versay Antlaşmasının hükümlerini iptali yönünde ki düşüncelerine destek bulmasını kolaylaştırdı.

Adolf Hitler Amacı Nedir ?

Alman topraklarını genişletmek ve Almanya’yı dar yurdundan çıkartmak istiyordu. Nazi ideolojisini anti-semtizm üzerinde temellendirdi. Alman ırkının üstün ırk olduğun inanıyor ve inandırıyordu.

İtalya da Mussolini’nin Faşist parti ile yükselişi ona ilham oldu. Hitler 1923 yılında Münih’te darbe düzenledi fakat başarısız denemenin ardından 1924 yılına kadar tutuklu kaldı.  Tutuklu kaldığı süre içinde Kavgam adlı eserini yazdı. Bu eser yarı Otobiyografik bir eserdir.

Parti Başkanı Olduktan Sonra Neler Yaptı ?

1933 yılında parti başkanı olan Hitler, rakiplerini tasfiye ederek tek başına diktatörlüğü kurdu. 1934 yılında Alman başkanı Hinderburg’un ölümünden sonra Hitler kendisini Alman Führer’i (lider) ilan etti. Baskıcı bir polis rejimi olan ss-gestapo örgütünü kurdu.

Ülkede sağlam bir kontrol mekanizması kurdu. En başta Yahudileri hedef alan uygulamaları devreye soktu. Nurenberg Yasaları ile Yahudiler vatandaşlıktan çıkarılmaya başladı ve Yahudilere ait olan işyerlerine el konuldu. Yahudilerin Dini törenlerini gerçekleştirdikleri Sinagoglar yakıldı, halkı Yahudilere karşı kışkırtınca dükkanları yağmalandı ve bu olay Kristal Gece adıyla anılır.

Hitler Berlin-Roma Mihveri adıyla bilinen ittifak ile Mussolini saflarına katıldı. İngilterenin yatıştırma politikası Hitler’in Avusturya’yı rahatça işgal edebilme imkanı sundu. Böylece II.Dünya savaşının temelleri atılmış oldu.

Mussolini Ve İtalya’nın Yükselişi

1919 yılında savaştan önce eski bir ilkokul öğretmeni ve asker ‘güç birliği’ adında bir oluşum ortaya çıkardı. Anti kapitalist ve Anti sosyalist olan faşistler gücü ele geçirmek için her yolu denemişlerdi. Bu denem içerisinde rakiplerine karşı şiddet kullanmakta dahildi.  1922 yılında Mussolini

Kara Gömlekliler ile birlikte yürüyüş organize etti. 1925 yılında ise  II.Duce ünvanıyla ülkenin başkanı oldu.

Mussolini Hükümetini diktatörlük üzerine temeller atıyordu. Ülkedeki ekonomik yoksunluğu giderebilmek için birçok başarısız ve etkisiz hükümet kampanyası organize etti. (toprak için savaş gibi). Basın üzerinden geniş kapsamlı propaganda yaptı: Faşizmin liberalizme ve demokrasiye üstün olduğu illüzyonunu işledi.

Mussolini ve Yaptıkları Nelerdi Peki ?

Deniz aşırı sömürgeleştirme, İtalyan yerleşimciler için yaşam alanları oluşturulması Mussolinin faşist ideolojisi için önemli unsurlardandı. Mussolini İtalya için Roma imparatorluğunun ve onun topraklarının mirasçısı olarak tanımlıyordu amacı buydu kendisini Roma İmparatorluğunu canlandırmak için amaçları olduğunu söylüyordu. Bu faşist fikirler yeni ideolojiler hem Almanya’da Hitler’e hem de İspanya’da Franco’ya ilham verecekti.

Mussolini 1935’de işgal ettiği Etiyopya’da saldırgan bir dış politika izledi. İngilizler 1941 yılında İtalyanları Etiyopya’dan çıkarabildiler. 1943 yılında Müttefikler Sicilya’ya girince Mussolini istifa etmek zorunda kaldı ve 1945 yılında komünist partizanlar tarafından yakalandı vuruldu.