Küresel İklim Değişikliğiyle Mücadele

Küresel ısınma yani diğer adıyla küresel iklim değişikliği yüzyılımızda insanlığın karşılaştığı en büyük problemdir. Birçok insan bu problemin farkına varmamaktadır. Bu problem sadece bizi değil gelecek nesilleri de etkileyecek bir problemdir. Ancak ne yazık ki biz insanlık olarak hala problemin ciddiyetini kavramış değiliz.

Peki bu küresel iklim değişikliği nedir, bu değişim bizi nasıl etkiliyor, Küresel iklim değişikliğiyle nasıl mücadele edilir? Aslında küresel bir şey söylendiğinde insanlar genellikle küresel ısınmayı düşünüyorlar. Ancak haksız da değiller. Çünkü gerçekten de bu iki kavram arasında birbirini beslemeli bir ilişki vardır. Bu iki kavram anlam olarak farklıdır. Ancak sonuç olarak aynı kümeyi kapsamaktalardır.

Küresel İklim Değişikliği ve Küresel Isınma

Küresel İklim Değişikliği ve Küresel Isınma

Öncelikle küresel iklim değişikliği ve küresel ısınma arasında sonuç olarak çok büyük bir fark olmadığını söyleyebiliriz. Çünkü küresel ısınma sonucu iklim değişiklikleri meydana gelmektedir. Ancak aynı zamanda iklimdeki değişikliklerde küresel ısınmayı tetiklemektedir. Bu yüzden bu iki kavram birbirini geri beslemeleri olarak çalışmaktadır.

Peki bu süreç nasıl işlemekte? Aslında iklim değişikliklerinin temel sebebi Güneş’ten gelen ışık ışınlarıdır. Ancak bu temel sebebin alt etmenleri bulunmaktadır. Buradaki alt elemanlar havanın içerisinde bulunan farklı gaz türleridir. Özellikle bazı gaz türleri Güneş’ten gelen ve dünyanın yüzeyinden yansıyan ışınları hapseder. Böylelikle de havalar ısınmaya başlar.

Ancak eğer bu durum bu kadar basit değildir. Eğer öyle olsaydı herhalde şimdiye kadar dünya çoktan bir ateş topuna dönerdi. Çünkü küresel iklim değişikliği adı üzerinde küresel bir olgudur. Bu olayların içerisinde bitkilerden bakterilere ve hayvanlardan insanlara kadar birçok canlı yer almaktadır. Buradan da anlayacağını gibi durumlar sandığınızdan daha karışıktır.

Küresel İklim Değişikliğinin Nedenleri Nelerdir?

Küresel İklim Değişikliği

İnsanlık olarak küresel iklim değişikliği hakkındaki düşüncelerimiz 20. Yüzyılın başlarında başlamıştır. Bu zamanlarda ilk etkilerin insan kaynaklı olduğu düşünülmüştür. Ayrıca birçok bilim adamı da bu insan kaynaklı etkiyi göstermek için ilginç deneyler yapmışlardır. Böylelikle 20. Yüzyılın başlarında iklimdeki bu değişiklik insan kaynaklı olarak başlamıştır.

Ancak ilerleyen süreçlerde bu etkinin temelinin insan kaynaklı olduğu söylenmiştir. Fakat bu temel neden altında başka nedenlerde bulunmaktadır. Özellikle sanayi devriminin getirdiği fosil yakıt kullanımı bu etkiler arasında ön plandadır. Ayrıca nüfus patlaması da bir başka etkidir. Çünkü bu olayla birlikte seralar ve hayvan çiftlikleri kurulmuştur. Bu hayvan çiftlikleri atmosferi ciddi oranda tehdit eden gaz salınımları yapmaktadır.

İnsanlığı tehdit eden küresel iklim değişikliği nedenlerinden bir diğeri de ulaşım sistemidir. Çünkü insanlık olarak kendi ulaşım araçlarımızla atmosferi kirletmekteyiz.  Bu durumda atmosferde, Güneş’ten gelen ışınları geçirmeyen gazların birikmesine sebep olmaktadır. İnsanların dillerinden düşürmedikleri küresel ısınma konusundaki temel etmenler bunlardır.

Küresel İklim Değişikliğin Sonuçları

Küresel İklim Değişikliğin Sonuçları

Yukarı da küresel iklim değişikliği nedeni olan temel faktörleri saydık. Toparlayacak olursak bu faktörler 3 ayaklıdır. Bunlardan birincisi fosil yakıtların ısınma ihtiyacı olarak kullanılmasıdır. İkincisi nüfus patlamasına yönelik olarak hayvan çiftliklerinin kurulmasıdır. Üçüncüsü ise biogazların atmosfere pompalanmasıdır. Dolayısıyla bu faktörler atmosfere ciddi anlamda zarar vermektedir. Bu zarara biz küresel ısınma demekteyiz.

Bu 3 temel faktörün tabi ki de bazı ciddi sonuçları bulunacaktır. Ancak buradaki temel sonuç, küresel ısınmadır. Zaten yazımızın başında da küresel ısınma ve küresel iklim değişikliği arasındaki ilişkiye değinmiştik. Dolayısıyla şimdi bu temel sebebin altındaki sebeplere bakacağız. İlk sebebimiz ise küresel ısınmanın bir yan etkisi olan buzulların erimesidir.

Buzulların erimesi meselesi beraberinde birçok spekülatif haberi de getirmektedir. Bunlardan bir tanesi eriyen buzulların içerisinde milyonlarca yıl önceden kalan virüslerin olabileceğidir. Ayrıca buzulların erimesiyle birlikte dünya da deniz suyu seviyesi yükselecektir. Bu durumda içme suyunda ve tarım arazilerinde bir azalmaya neden olacaktır. Ayrıca uzmanlar bu sonuçların çok kısa bir süre içerisinde gerçekleşeceğini düşünmekteler.

Küresel İklim Değişikliğiyle Mücadele

Küresel İklim Değişikliğiyle Mücadele

Peki bu korktuğumuz küresel değişimle biz nasıl mücadele edebiliriz. Aslında burada hem genel hem de özel anlamda sorumluluklar vardır. Genel anlamdaki sorumluluklar devletlerin işidir. Bunlar ulusal bir enerji politikası belirlemek ya da fosil yakıt kullanımını azaltmak gibi politikalardır. Ancak yüzyılımız gereği insanların enerjiye ve besine hiç olmadığı kadar ihtiyacı vardır. Bu yüzden de devletler ulusal çapta bu kararı almakta zorlanmaktadır.

Sorumluluklarımızın özel olanı ise bireysel sorumluluklardır. Bu sorumluluklar devletlerden ziyade kişilere has şeylerdir. Burada tek başına sizin yapabileceğiniz şeyler bulunmaktadır. Bunlar; evlerimizde enerji ve su tasarrufuna dikkat etmek gibi şeylerdir. Özellikle son yıllarda televizyonlarda bu konuyla ilgili birçok reklam görülmektedir. Bu durumda biraz olsun insanları bu sorumluluklara itmektedir.

Son olarak da küresel iklim değişikliği hakkında hem devletlerin hem de insanların yapacakları şeyler olduğu söylenebilir. Bu durumlar, özel ve genel sorumlulukların kesiştikleri alanlardır. Bunlar; Güneş ve rüzgâr enerjisini kullanmak ve ağaç kesiminin azaltılması gibi durumladır. Çünkü bu durumlar kişiler bireysel olarak devletlerin aldıkları sorumlulukları da yerine getirmelidir.