Lale Devri Nedir? Lale Devrinde Hangi Yenilikler Yapılmıştır?

Lale Devri, zevk ve sefa devri olarak bilinen, Osmanlının III. Ahmed padişahlığında geçen dönemidir. Bu devirde İstanbul’a yerleştirilen Laleler ön plana çıkar. Lale Devrinde padişah III. Ahmed ve veziri Nevşehirli Damat İbrahim Paşa Osmanlı İmparatorluğunda yaşam biçimini değiştirmeye yönelik etkinlikler oluşturmuşlardır.

Viyana, Paris, Londra gibi başkentlere geçici elçilik heyetlerinin yollanması, Avrupa’yı bu kapsamda daha yakından tanıma girişimleri bu dönemde gerçekleşmiştir. Çiçek hastalığına karşı ilk kez aşı uygulama, İbrahim Müteferrika tarafından Avrupa’dan maatba getirilmesi, yeniçeriler arasından Tulumbacılar adı verilen itfaiye ocağının kurulması, kağıt fabrikası açılması bu dönemde yapılan başlıca yeniliklerdir.Lale Devrine Ait Eserler Nelerdir?

Lale Devrinde yapılan eserler:

  • Topkapı Sarayı Kütüphanesi,
  • Yeni Camii Kütüphanesi,
  • Sultan Üçüncü Ahmed Çeşmesi,
  • Deryayi Sim Su Bendi,
  • Ortaköy Camii Çeşmesi,
  • Çubuklu Camii Mesire Çeşmesi,

Tüm eserler Lale Devri içinde yapılmıştır. Eserler arasında yer alan Deryayi Sim, İstanbul’un su ihtiyacını karşılamak amacıyla yapılmıştır.

İlgili: Çaka Bey Kimdir? Tarihteki Önemi Nedir?

Lale Devri Hangi Yüzyılda Yaşanmıştır?

lale devri

Lale Devri, 18. Yüzyılda yaşanmıştır. 1781 senesinden başlayıp 1730 senesine kadar devam etmiştir. 1730’da meydana gelen Patronu Halil İsyanı devrin kapanışına sebep vermiştir. Bu isyan dini temellere dayanmayan ve tamamen yönetim biçiminin beğenilmemesi üzerine çıkan bir isyandır.

Lale Devrinde Avrupaya Gönderilen İlk Elçi Kim?

mehmet çelebi

Lale Devri içinde Avrupa’ya gönderilen ilk elçi Mehmet Çelebi olarak bilinir. Mehmet Çelebi geçici elçilik sıfatı ile Avrupa’ya gönderilmiştir. Bu kapsamda Avrupa’nın yönetim biçiminin ve kültürel yanlarının incelenmesi amaçlanmıştır.

Lale Devri Nasıl Kapandı?

lale-devri-kapanış

Lale devrinin sonuna gelindiğinde halk zor durumdayken İstanbul’daki devlet büyüklerinin sefa dolu yaşamları tepki toplamıştır. Diğer yandan İran savaşı sırasında fethedilen kalelerin para karşılığında satıldığına dair söylenti yayılmıştır. Bu söylenti ardından halk, Sultanın sefere çıkmasını talep etmiştir. III. Ahmed tepkileri önlemek amacı ile göstermelik bir sefere çıkmıştır. Sabah sefere çıkılması ve akşam olunca kayıklarla saraya geri dönülmesi, halkın gözünde bardağı taşıran son damla olarak tarihe geçmiştir.

Bu olaylar ardından genel bir isyan başlamıştır. İsyanın başı olan Arnavut asıllı bir yeniçeri Patrona Halil, bu dönemde aynı anda tellaklık görevi üslenmektedir. Asilerin isteği ardından Damat İbrahim Paşa idam edilerek, cesedi isyancılara teslim edilirken, III. Ahmed tahttan indirilmiştir. Yerine I. Mahmud’un geçmesi ile Lale Devri son bulur.