Nötron Yıldızı Nedir?

Nötron yıldızı, her hangi bir cisimden çok daha yüksek yoğunluğa sahip olan gök cisimleri olarak ifade edilirler. Bir nötron yıldızını oluşturan materyalden bir parça kadar alınmak istenseydi; 900 milyar kilogramlık kütlede materyal alınması gerekirdi. Bu kütle ise filmlere konu olmuş Fuji dağından daha büyük bir cismi ifade eder.

Standart bit nötron yıldızı, Güneşin 2 katı kadar kütleye sahip olabilmektedir. Bu kütle nötron yıldızlarında sadece 20 km’lik bir mesafe içine rahatlıkla sığar. Diğer bir ifade ile İstanbul şehrinin iki ucu arasına, güneşin 2 katı kadar kütle sığdırabilme durumu, nötron yıldızının formunda mümkün hale gelir.

Nötron Yıldızı Nasıl Oluşur?

Nötron Yıldızı Nasıl Oluşur

Nötron yıldızının oluşumu hakkında bilgiler:

  • Yıldız adı verilen cisimler, nükleer füzyon ve kütle çekimi arasında ortaya çıkan etkileşimin ürünleridir. Bu kapsamda nötron yıldız oluşumunda ilk olarak kütle çekimi devreye girer.
  • Kütle çekimi bir kısım gök cisimlerini kendi üzerine doğru çekerken bu cisimlerin çökmesini sağlar.
  • Eğer çekilen cisimlerin kütlesi gezegen oluşturmaya yeterli kütleyi aşarsa; çekirdek kaynaşması adı verilen olaya açığa çıkar.
  • Bu süreç içinde büyük atom numarası ile anılan elementler oluşmaya başlar.
  • Dışa doğru yayılan enerji ve süren yanma eylemi sonunda ise; süpernova adı verilen ve kısa süren patlama gerçekleşir.
  • Bu patlama ardından geriye kalan protonlar zamanla yüksek oranda olan çökme etkisi sebebiyle nötrona dönüşürler.
  • Geriye kalan nötronyum ve bu bakımdan zengin çekirdeğin kalması ile nötron yıldızı meydana çıkar.

Nötron Yıldızının içinde Ne Var?

Nötron yıldızının içinde bulunanlar:

  • Her nötron yıldızını oluşturan ana malzeme nötronyumdur.
  • Bilim insanları nötron yıldızlarının içinde ortalama 1.5 metrelik genişlikli demirden oluşan bir çekirdek olduğunu ifade ederler.
  • Tıpkı karadeliklerde olduğu gibi çekilen diğer ata yıldızların ısı ve ışıkları nötron yıldızda barınır.

Nötron Yıldızları Işık Üretir Mi?

Nötron yıldızı ısı ve ışık üretmez. Karadelikler gibi davranarak, kendi oluşumlarında rol oynayan ata yıldızların ısı ve ışıklarını kullanırlar. İlk oluşumunda ortalama 600.000 Kelvin ısısında olan nötron yıldızı, bu atık ısıyı kullanır. Seneler içinde giderek soğur ve solgunlaşır. Ömrü süresince kütle çekimine bağlı kendi alanına çekilen ve çöken ata yıldızların kaynaklarından yararlanır.

Nötron Yıldızı Ve Kara Delik Benzerliği

Nötron yıldızı ve karadelikler kütle çekimi seviyeleri ve eylemleri bakımından benzerlik taşırlar. Bir nötron yıldızı, Dünya’dan bir katrilyon daha fazla kütle çekim gücüne sahiptir. Bu kapsamda bir insan nötron yıldızının üzerine düşecek olursa, beden atom altı parçalara kadar ayrışır. Aynı durum cismin karadelik ile karşılaşması halinde de meydana gelir. Bu devasa güçten kurtulmak için 150.000 kilometre hızla nötron yıldızından kaçabilmeyi sağlayan bir teknolojiye erişilmesi gerekir. Diğer bir ifade ile ışık hızının % 50’si kadar bir hıza ulaşmak gerekir. Bu teorik olarak yapılabilir bir işlem olsa da gerçek hataya yansıyan bir modeli bulunmaz.