Objektifler Ne İşe Yarar?

Görmek için ışığa ihtiyaç hissederiz ve ışıksız bir ortamda etrafımızdaki nesneleri görmemiz oldukça zordur. Işık önce nesnelerin üzerine düşer sonra buradan yansıyarak gözümüze ulaşır. Biz de bu sayede görürüz. Çevremizde var olan nesneler üç boyutludur. Bir nesnenin görüntüsü ışığa duyarlı yüzey üzerine aktarıldığında yeni oluşan görüntü ise iki boyutludur. Bu görüntülerin oluşturulmasını sağlayan unsur ise kameralarda bulunan objektiflerdir. Bizim gözümüz nasıl görme işlemini gerçekleştiriyorsa kameranın görme işlemini de objektifler sağlar.

Objektifler ve Temel Mekanizmaları

Nesneden yansıyan ışınlar, objektifin yardımıyla algılayıcı yüzey üzerinde nesnenin görüntüsüne dönüşür. Bir objektif üzerinde bazı temel mekanizmalar bulunur. Bu mekanizmalar netlik bileziği, makro bileziği, zoom bileziği, diyafram bileziği ve odak uzaklık arttırıcı olarak adlandırılır. Bu düzenekler objektifin gövdesi üzerinde yer alır.

Netlik bileziği adından da anlaşılacağı üzere netlik ayarı yapmaya yarar. Makro bileziği nesnelerin yakından görüntülenmesine olanak verir. Zoom bileziği kameranın yerini değiştirmeden nesnelere yaklaşmaya veya nesneden uzaklaşmaya yarar. Diyafram bileziği işlevi ise ışığın miktar yönünden kontrolünü sağlamaktır. Odak uzaklık arttırıcı ile objektifin yakınlaşma gücü belirli bir oranda arttırılabilir.

Objektif Çeşitleri

Objektif çeşitleri hakkında bilgi vermek istersek konuyu iki grupta ele alabiliriz. Bunlardan ilki sabit odak uzaklıklı objektiflerdir. Bu tür objektiflerin belirli bir odak uzaklığı vardır ve bakış açıları sabittir. Bakış açısı değiştirilmek istendiğinde objektifin değiştirilmesi gerekmektedir. Bu objektiflerin görüntü kalitesi yüksektir.

İkinci objektif türü ise değişebilir odak uzunluğu olan objektiflerdir. Bunlara zoom objektifler de denir. Objektif üzerindeki zoom bileziği vasıtasıyla bu objektiflerdeki odak uzaklığı değiştirilebilmektedir. Odak uzaklığının bu bilezik yardımıyla değiştirilmesine zoom hareketi denmektedir. Zoom objektiflerde çok sayıda mercek yer aldığı için objektife giren ışınların bir kısmı kayba uğrar ve bu da görüntü kalitesi açısından olumsuzluk yaratır.

Bakış Açılarına Göre Objektifler

Objektifleri sınıflandırmak istediğimizde bakış açılarını da esas alabiliriz. Bu durumda bakış açılarına göre objektifler üç gruba ayrılacaktır. Normal bakış açılı, geniş bakış açılı ve dar bakış açılı objektifler bu grubun içinde yer alır.

Normal bakış açılı objektiflerin odak uzaklığı da normaldir. Geniş bakış açılı bir objektifin odak uzaklığı kısadır. Bu objektifleri kullandığımızda konuyu yakından ve geniş bir açıyla görürüz. Dar bakış açılı objektifler ise normal objektiflere oranla daha uzun odaklıdır. Bu tür objektiflerle bakılan nesneler uzağımızda olmasına rağmen, nesneye yaklaşarak bakıyormuşuz gibi algılarız. Objektifin oluşturduğu görüntü kendine has bir görüntüdür.