Öğrencilerin Öğrenme Stilleri

Her birey diğerinden farklı, tek ve biriciktir. Herkesin sahip olduğu genel özellikler, yetenekler ve nitelikler farklıdır. Bu durum farklı kişiliklerin gelişmesine katkı sağlar. Bununla birlikte öğrenme yaşantılarının da birbirinden farklı oluşmasına neden olur. Öğrenmede oluşan bu farklılıklar öğrenme stilleri adı verilen herkesin kendisine özgü belirlediği farklı yolların oluşumunu sağlar.

Öğrenme Stilleri Nelerdir?

Öğrenme Stilleri

Farklı öğrenme yolları olarak ifade edilebilen öğrenme stilleri yeni davranışların kazandırılması ve eğitim niteliğinin artırılmasında oldukça önemlidir. Her çocuğun farklı bir stille öğrendiğinin farkına varmak nitelikli eğitim gerçekleştirmede önemlidir. Öğrenme stilleri genel olarak görsel öğrenme, dokunarak-kinestetik öğrenme ve işitsel öğrenme olarak üç farklı gruba ayrılır. Kişiler bu öğrenme stilleri yapılarının bazılarına doğuştan sahip olabilir. Bunun yanında çevresel etkenler, aile ve eğitim ortamı gibi özelliklerle bu stiller değişebilmektedir.

Görsel Öğrenme Stilinin Özellikleri Nelerdir?

Bu stile sahip olan öğrenciler farklı renkleri, resimleri, haritaları ve diyagramları önemser. İnsanlarla karşılıklı iletişim kurmaktan ve göz temasında bulunmaktan hoşlanırlar. Sözel olarak verilen yönergeleri hatırlamakta güçlük çekseler de iyi not tutma, yazı yazma ve yüzleri tanıma becerileri oldukça gelişmiştir.

Bu öğrenciler görsel öğrenme stili ile daha kalıcı öğrenmeler gerçekleştireceğinden eğitim ortamında farklı materyallerden, renkli malzemelerden ve zihin haritalarından yararlanmak doğru olacaktır. Görsel öğrenen öğrencilere bir şeyler anlatırken göz teması kurmak ve birebir etkileşim kurmak yararlı olacaktır.

İşitsel Öğrenme Stilinin Özellikleri Nelerdir?

Bu öğrenme stiline sahip kişiler seslere, ritme ve müziğe karşı yüksek duyarlılık sahibidirler. Diğer insanlardan duyduklarını hatırlamakta genellikle güçlük çekmezler. İnsanlarla konuşmayı severler ve ses taklitlerinde oldukça başarılı olurlar. Bu öğrenciler işitsel öğrenme stili

ile kolay öğrendiğinden bir şeyleri anlatma güçleri yazma becerilerinden öndedir.

Bu öğrencileri belirli akran grupları içerisine dahil ederek çalışmasını sağlamak nitelikli eğitim için daha doğru olacaktır. Bu öğrencilere kayıt edilmiş olan bilgileri dinletmek, konuları anlatmasını ve yorumlamasını istemek, hafıza için melodilerden yararlanmasını istemek doğru olacaktır.

Görsel Öğrenme Stilinin Özellikleri Nelerdir

Kinestetik Öğrenme Stilinin Özellikleri Nelerdir?

Kinestetik ya da dokunsal öğrenen öğrencilerin oyunlara, deneylere ve dramaya karşı olan ilgileri yüksektir. Bu öğrenciler yaparak-yaşayarak öğrenmeye daha yatkındırlar. Hareketli bir yapıya sahip olduklarından dolayı öğretmenler tarafından başarısız olarak görülebilirler.

İlgili: Eğitim ve Psikoloji İlişkisi Nedir?

Bu öğrenciler kinestetik öğrenme stili ile daha kalıcı öğrenmeler gerçekleştirebilirler. Bu nedenle eğitim ortamında farklı etkinlik ve deneylere yer vermek yerinde olacaktır. Drama, rol oynama, hareketli hikaye kitapları okuma, eğitsel oyunlardan yararlanmak bu öğrenciler için daha etkili olacaktır.

Öğrencilerin Aileleri ve Eğitimciler Neler Yapabilir?

Aileler ve eğitimciler farklı öğrenme stilleri hakkında farkındalık kazandıkça çocuklar için farklı deneyimler yaşayabileceği ortamlar oluşturmalıdır. Her öğrenci birbirinden farklı şekilde öğrendiğinden sürekli aynı materyallerden ve etkinliklerden yararlanmak yetersiz olacaktır. Öğrencinin baskın öğrenme stili belirlendikten sonra diğer stilleri de geliştirmesi için özgün ve farklı etkinliklere yer verilmelidir.