Olympos Antik Kentinin Tarihi Nedir?

Olympos Antik Kenti, Antik Likya Bölgesinin doğusunda yer alır ve Likya medeniyetinin önemli liman kentlerinden biridir. Kenti ikiye ayıran Olympos Çayı, ticaret gemilerinin ve savaş gemilerinin o tarihlerde kentin iç kısımlarına gelmesini kolaylaştırır. İsmini Tahtalı Dağı’ndan alan, çeşitli mitlere, mitolojilere ev sahipliği yapan bu kentte; büyük güçlerin efsanevi mücadelelerinden, deniz savaşlarından, savunma saldırılarından, Tanrılar için kurban törenlerinden ve festivallerden söz edilir.

Bu tarihi alanda kazı çalışmaları ile onarmalar hala devam etmektedir. Mevcut haliyle en çok ziyaretçi alan ören kent, medeniyetlerin bıraktığı eserleri her adımda ziyaretçilerine sunmaktadır.

 Olympos Antik Kenti Nerededir?

Olympos Antik Kenti; günümüzde tarihin, kültürün, doğanın ve denizin iç içe geçtiği dünyanın açık hava müzelerinden biri olan Antalya’da bulunur. Olympos, kendisine 10 km uzaklıktaki Tahtalı dağı arkasına (kuzeyine) alarak Kemer Belediyesinin ve Kumluca Belediyesinin ortasında yer almaktadır. Kumluca ilçesine 28km, Kemer ilçesine yaklaşık 40km yakınlıktadır.

Olympos Antik Kenti NeredeHava, su,  toprak elementlerini ve Tahtalı dağında Yanartaş adıyla anılan ve hiç sönmeyen ateş ile de ateş elementini bünyesinde barındırmaktadır.

Olympos Beydağları Milli Parkı sınırları içinde koruma altına alınan kent; Helen, Roma, Selçuklu ve Osmanlı medeniyetlerine ev sahipliği yapmıştır. Helenistik dönem ile beraber Roma ve Bizans dönemine ait eserler sırasıyla belgelenmiştir. Mevcut kent dokusunda Roma dönemi sonrasında 5.yy ve 6.yy da imar faaliyetleri artmış olup, 7.yy ve sonrasına ait günümüze kadar yeni bir katman bulunmamıştır.

Olympos Antik Kenti Tarihi

Olympos kenti inşası milattan önce 300 yıllarına dayanmaktadır. Büyük İskender’in de, fetihlerinde yöreye geldiği bilinir.

Tarihi verilere göre Olympos’a ilk defa milattan önce 78 yılında Roma’nın, korsanlarla mücadelesi ve kazanması sonucunda rastlanır. Olympos tarih boyunca birçok önemli isme kale olmuştur. Bunlardan birisi Sicilya Roma Valisi Servilius’tur. Servilius Vatia dönemin efsane korsanı Zenicatesi yenmiş ve bütün kıyıyı kendi hakimiyeti altına almıştır. Servilius hakimiyetinden sonra kent tekrar Roma’nın bir kalesi haline gelmiştir.

Artık Roma’nın hakimiyetinde olan Likya için tarihte önemli mitolojik kayıtlar bulunmaktadır. Bunlardan en önemlileri; Olympos koruyucusu olan Yunan Tanrı Hephaistos’a çeşitli festivaller düzenlediği ve İmparator Hadrianus için milattan sonra 130 da Olympos’a geldiği de belirtilmektedir.

Olympos Antik Kenti Tarihi

Hristiyanlaşma süreci içinde bir piskoposa ev sahipliği yapan kent,  sık sık korsanların istilasına uğramış ve zamanla korsanların kalmaya başladığı yer halini almıştır. 11. ve 12. yüzyıllarda Cenevizler, Venedikler ve Rodos Şövalyeleri tarafından şehir yeniden inşa edilerek haçlı seferleri sırasında ticaret limanı olarak kullanıldığı bilinir. Osmanlı hakimiyetine geçişle kentin terk edildiği gözlenmektedir.