Pop Art Sanat Akımı ve Tarihi Nedir?

Soyut dışavurumculuğa karşı olarak ortaya çıkan pop art sanat akımı, popüler sanatın kısa hali olup renkli ve canlı şekilde kullanımı ile herkesin ilgi duyduğu bir akım halini almıştır. Pop art hareketi, İngiltere’de ve Amerika Birleşik Devlerinde yaygın olan bir sanat hareketine verilen terim olur ve bazı isimlerin çalışmalarından ortaya çıkar

Pop Art Sanat Nedir?

Sanatçının sadece kendi duygu dünyasını ve düşüncelerini anlatan sanat yerine Pop art akımı ile sanatta; toplumun duygu ve düşüncesi, insanların yaşam biçimi, sahip olunan tarih ve destanları gibi unsurların da işlenmesi düşüncesi ile bu sanat akımı ortaya çıkmıştır.

Pop Art Sanat Terimi

Akım, 1950 yıllarında İngiltere’de ortaya çıkar ve 1950 yıllarının sonlarına gelince de Amerika Birleşik Devletleri’ne yayılır. Pop art terim olarak ilk kez İngiliz sanat eleştirmeni Lawrence Alloway tarafından kullanılır. 1958 yılında ortaya çıkan terim, popüler kültür ürünlerini anlatmak için sanatçının yazmış olduğu “Sanatlar ve Kitle İletişimi” adlı çalışmasında kullanılmıştır.

O dönemin önde gelen sanat akımı olan soyut dışavurumculuktan uzaklaşmak isteyen ve popüler kültür ile ilgilenen sanatçılar da bu terim ile ilgilenmiş ve dikkatleri sanat akımının üzerine çekmeye çalışmışlardır.

Pop Art Sanat Tarihi

Akım ilk olarak İngiliz kolaj sanatçısı ve ressam olan Richard Hamilton bir çalışması ile gerçekleşir. “Bugünün evlerini bu denli farklı, bu denli cazip kılan nedir?” isimli çalışması ile toplum değerlerinin önde tutulduğu bir sanat akımını ifade etmeye çalışır.

Çalışmada özellikle gündelik yaşamın ele alındığı bir ev görüntüsü bulunur. Çalışma bu yönü ile gündelik olayların işlendiği bir sanat akımı haline gelir ve bu sanat akımına pop art denir. Pop art akımının önemli temsilcileri arasında İngiliz Richard Hamilton, Eduardo Paolozzi, Amerikalı film yapımcı Andy Warhol, Roy Lichtenstein, Claes Oldenburg yer alır.

Pop Art Sanat Özellikleri

 Gündelik sanat olarak kabul edilen akım İngiltere’de başlamış olsa da Amerika’da gelişmiştir. Akımın özellikleri aşağıdaki gibidir:

  1. Soyut dışavurumculuk sanatına tepki doğmuştur
  2. Toplumsal gerçeklik, bireyler ile sanat arasında bağ kuran bir akım olmuştur
  3. Kolaj tarzı tekniklerin ve hazır objeler kullanılır
  4. Pop art eserleri; günlük hayat, medya, ünlü şahıslar ve reklam gibi konular olur
  5. Baskı ve şablon tarzı teknikler kullanıldığı seçilen renkler canlı olur ve eserlerde dikkat çeken çizimler yer alır.

Türkiye’de akımın etkileri 1970 yıllarının sonlarında görülür. Ülkemizde bu akımı benimseyen isimler; Altan Gürman, Gülsüm Karamustafa, Bülent Ersoy ve Özdemir Altan’dır.