Sanayi Devrimi Nedir? Sonuçları Nelerdir?

Avrupa’da 18. ve 19. yüz yılda meydana gelen sanayi devrimi, beraberinde yeni dünya düzenini ve büyük savaşları getirmiştir. Endüstri alanında yapılan yeniliklerle iş gücünün rolü azalmış makine üretimi artmıştır. Bununla birlikte İngiltere, Fransa ve İtalya gibi Avrupa ülkeleri sömürge yarışına girmiştir.

Endüstri devriminden sonra sanayi devrimi kömürlü buharlı makinelerle başlamıştır. Ulaşımda tren ve otomobiller baş döndürücü bir hızla gelişmeye başladı. Beraberinde ikinci sanayi devrimi meydana geldi. Başta İngiltere olmak üzere İtalya ve Fransa buluş yapma yarışına girdiler. Aklın ve bilimin üstünlüğünün kabul edildiği kilise baskının ortadan kalktığı 1789 Fransız İhtilali ile birlikte bilimsel çalışmalara ağırlık verildi.

Sanayi Devrimi Sonuçları

Sanayi Devrimi Sonuçları

Ulaşımda ve teknik alanda yapılan buluşların artması ile birlikte silah sanayisinde büyük bir yarış başladı. Avrupa’nın en büyüğü olma hayali I ve II. Dünya Savaşı’na neden oldu. Toplar, tanklar, uçak savarlar, savaş uçakları ve lojistik destek için buharlı trenler sanayi devriminin gelişmesiyle ortaya çıktı. Sanayi devrimi ile birlikte atlı savaşlar yerini makine savaşlarına bıraktı. Osmanlı devletinde ise sanayi devrimi için uygun zemin oluşmadı.

Otomobil, uçak ve tren gibi araçların sanayi devrimi ile icat edilmesinin ardından ulaşım arttı ve buna bağlı olarak ticaret hızlandı. Yeni pazarlara ihtiyaç duyuldu ve bu ihtiyaç sömürgeciliğini beraberinde getirdi. Sanayi devrimi için ihtiyaç olan ham madelerin çoğu İslam ülkelerinde vardı. Osmanlı Devleti en büyük engeldi ve bu engellin ortadan kalkması için Avrupa ülkeleri birlikte hareket ediyordu.

Avrupa silah üstünlüğünü ele geçirdi. Afrika ve Asya’da birçok İslam Ülkesi işgal edilmeye başladı. Osmanlı Devleti Anadolu’ya sıkışan küçük bir devlet haline geldi. Avrupa’nın sanayi yarışı II. Dünya Savaşına kadar baş döndürücü bir şekilde devam etti. Adolf Hitlerin silah sanayisinde gerçekleştirdiği sanayi devrimi ve arzuladığı dünya imparatoru olma hayali II. Dünya Savaşına neden oldu. Artık ölme sırası Avrupalılardaydı. Üç milyondan fazla insan bu savaşta öldü. Osmanlının yıkılması ile birlikte Orta Doğu’da, Balkanlarda ve Avrupa’da istikrar tamamen kayboldu.

Sosyal Hayatta Sanayi Devrimi Sonuçları

Sosyal Hayatta Sanayi Devrimi

Otomobil, tren ve uçağın icadı ile birlikte ulaşım hızlandı. Fabrikaların artması ile birlikte üretim arttı ve ticaret hızlandı. Tarımda traktör ve benzeri makinelerin üretimi ile birlikte üretim kolaylaştı. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte sosyal hayatta birçok yenilik meydana geldi. Günümüz teknolojisinin temeli sanayi devrimi ile atılmıştır.