Şap Hastalığı Nedir? Şap Hastalığının İnsanlara Bulaşma Riski Var mı?

Çift toynaklı hayvanlar arasında yüksek bulaşma hızına sahip bir hastalık olan şap hastalığı, yavrular ile zayıf bünyeli hayvanların ölümüne sebep olabilmektedir. Çok fazla çeşidi bulunan ve viral hastalıklar kategorisinde yer alan şap hastalığına yönelik hayvanlarda 6 ayda 1 aşı uygulaması yapılmaktadır. Peki, ciddi bir salgın oluşturarak hayvanların telef olmasına sebep olabilecek Şap hastalı nedir? Hayvanda şap hastalığı olduğu nasıl anlaşılır? Şap hastalığının insanlara bulaşma riski var mı?

Şap Hastalığı Nedir? Hangi Hayvanları Etkiler

Hayvandan hayvana bulaşma özelliğine sahip şap hastalığı çok nadirende insanlara ya da diğer canlılara bulaşabilmektedir. Şap hastalığı viral bir hastalıktır ve çok hızlı bulaşma yeteneğini içinde barındırmaktadır. Çift toynaklı kategorisinde yer alan inek, keçi, deve gibi hayvanları etkileyen bir rahatsızlıktır. Peki, Hayvanlar arasında salgına sebebiyet verebilecek ve toplu hayvan teleflerine neden olabilecek şap hastalığının teşhisi nasıl yapılır?

Hayvanda Şap Hastalığı Olduğu Nasıl Anlaşılır?

Hayvanın ağzında köpüklü akıntılar oluşması, ağız içi yaraların gözlemlenmesi ve hayvanın tırnakları arasında lezyonlar oluşması şap hastalığı yönünde şüphe oluşturacak ilk belirtilerdir. Hayvanın meme çevresinde de lezyonlar görülebilmekte ancak tek başına bu belirti şap hastalığı olduğuna işaret etmemektedir. Bu şap hastalığı belirtileri görülmesi halinde en kısa sürede veteriner ile iletişime geçilmesi,test sonuçları gelesiye kadar ise hayvanın diğer hayvanlardan izole edilmesi hatta çevre hayvanlarında karantinaya alınması alınabilecek önlemler arasındadır.

Şap hastalığının bir hayvanda tespit edilmesi halinde geniş bir karantina oluşturulması gerekmektedir. Bu karantina sürecinden hayvanlara şap hastalığı aşısıyapılır. Hayvanlar ile hayvanların bulundukları tüm alanlar temizlenerek dezenfekte edilmelidir. Antibiyotik tedavisi şap tedavisinde kullanılabilecek tek ilaç tedavisidir. Şap hastalığının tespitinde öncelik hayvanlar arasında bulaşmasını ve salgın haline dönüşmesini engellemek olacaktır.

Şap Hastalığının İnsanlara Bulaşma Riski Var Mı?

Şap hastalığı çoğunlukla hayvanlar arasında bulaşma göstermektedir ancak insana da bulaşabilecek kapasitesi olabileceğini söylemek daha doğru olacaktır. Sonuçta viral bir hastalıktır ve canlılığını devam ettirebilmek içinde bir canlıya ihtiyacı vardır. Şu ana kadar tespit edilmiş ve insan bulaşmış şap hastalığı gözlemlenmemiş olsa da tedbirli olmakta fayda vardır.

Şap hastalığının diğer hayvanlara bulaşmasında hayvanın ağız salyalarının teması, ortak sağım araç gereçlerinin kullanılması, hayvan pisliklerine temas ile gerçekleşebilmektedir. Şap hastalığının diğer hayvanlara yayılmasında kanatlı hayvanlarında katkısı olmaktadır.