Seramik Sanatı Nedir Seramik Sanatı Nasıl Yapılır?

Malzeme ve teknik açısından kendine has bir özelliği olan seramik sanatı geniş bir alanda kullanımı kapsar.  Coğrafi açıdan Anadolu başta olmak üzere dünyanın farklı birçok yerinde sayısız seramik örneklerine rastlamak mümkündür.

Seramik Nedir?

Seramik Nedir

Ana malzeme bakımından seramik,  kil ve kaolen gibi toprak esaslı malzemelerin pişirilmesiyle oluşan bir maddedir.  Kil,  dayanıklı bir hal alana kadar türlü pişirme tekniklerinden de faydalanılarak özel bir işleme sokulur.

Seramik Sanatı Nedir?

Seramik Sanatı Nedir

Seramik sanatı, kullanım amacına göre ham maddesi kil olan malzemelerin, kurutulması, işlem görmesi ve uygun malzemelerle görsel açıdan düzenlenmesi sanatıdır. Kil malzemenin olabilecek en dayanıklı hale gelmesi için sertleşmesinin de ardından pişirilmesi en kritik bölümdür. Bu işlem ardından da seramik boyası ile görsel açıdan renklendirme, tasarım aşamasına geçilebilir.

Seramik Sanatı Tarihi

Seramik Sanatı Tarihi

İlk örneklerinin Anadolu’da görüldüğü bilinen seramiğin 8 bin sene öncesine kadar uzanan bir tarihi olduğu düşünülmektedir. Uygarlıklar boyunca keşfedilen bir malzeme olarak türlü şekillerde varlığını sürdürmüş olan seramik,  değişik kültürlere ait hala kullanımı devam eden ortak malzeme niteliği taşımaktadır.

Seramik Sanatı Nasıl Yapılır?

Seramik Sanatı Nasıl Yapılır

Her ürün gibi bazı teknikler kullanılarak seramik sanatı uygulanmaktadır. Bu anlamda malzemenin işleme yöntemlerinden bahsetmek gerekir: Parmak yöntemi, plaka tekniği, sosis tekniği, bordür yöntemi ve boyama ve fırınlama ile istenen görüntü elde edilir.  Torna yapmak da ayrıca bir işlem türüdür ve seramikteki ana hatların oluşumunu sağlar. En son seramik hamuru

düzeltmeleri için de tornalama yapılabilir.

Seramik Kullanım Alanları

Seramik sanatı hayatın hemen her alanında dağılarak varlığını sürdürmektedir.  Kategorilere ayrılarak genel bir sıralama yapılırsa:

  • Kaplama malzemesi
  • Sağlık ürünleri yapımı
  • Protez dişler
  • Mutfak malzemesi ve çeşitli süs amaçlı vazo, kase vs. ürünler
  • Yüksek gerilim alanlarında güvenlik önlemli bazı parçalar
  • Pist platformları
  • Radyasyona karşı ürünler
  • Enerji iletim sistemleri vs.

Seramik Malzemelerin Artıları

Seramik Kullanım Alanları

Birçok artısıyla seramik malzeme tercih nedeni olmaya devam etmektedir. Doğaya zarar vermemesi, dış etkenlere karşı dayanıklı yapısı öne çıkan artılarıdır. Şekillendirmesi ve temizliği kolay seramikler estetik açıdan beklentileri karşılayan ürünlerdir.

Seramik Kursları

Renklendirilebilir özelliği olması, dikkat çekici faaliyetleri de beraberinde getirebilir. Farklı teknikleri kullanarak üretim yapmak ve desen oluşturmak için seramik atölyesi kurs kaydı yapılabilir.