Şirket Nasıl Kurulur? Aşamaları Nelerdir?

Şirketlerin kuruluş aşamaları vergi dairesine kayıt olmak ve ticaret sicili tarafından tüzel kişilik elde etmek gibi bir takım prosedürler sayesinde kurulur. Şirket kurma işlemleri, kişilerin kendileri tarafından yapılabildiği gibi vekâlet verilerek mali müşavirler tarafından da yapılabilir.Şirketlerin kuruluş aşamalarında profesyonel yardım almak her zaman önemlidir. Bu durum şirketin kuruluş aşamasının hızlandırılması için son derece önem arz eder. Şirketlerin kuruluş prosedürleri, kurulacak şirketin türüne göre bazı değişiklikler gösterir.

Temel Anlamda Şirketin Kuruluş Aşamaları

Şirket kuruluşunda ilk olarak hangi türde bir şirketin kurulacağı belirlenmelidir. Buna istinaden şirket özel sözleşmesi tamamlanıp Mersis’e girilerek bu sözleşme onaylatılmalıdır. Bu sistemden vergi numarası tedariki ile ticaret odasına tescil başvurusu yapılır. Noter tasdikli imza sirküleri ve yasal defterin tasdik edilmesi bu aşamayı takip eden süreçtir.

Belediyeden ruhsat alınması, sanayi odasına kayıt olma ve vergi dairesi işlemlerinin tamamlanması, şirket kurma aşamasında izlenecek yollardan diğeridir.

Şirket Türü Belirlemek ve Sermaye Taahhüdü

Sermaye şirketleri ile şahıs şirketleri arasında 6102 sayılı kanunda belirtildiği gibi bazı farklılıklar vardır. Bu farklılıklar, vergilendirme, kuruluş işlemi ve ortak yükümlülükleri hususunda değişiklik olması esasına dayanır.

Aynı zamanda kurulacak şirket türüne göre de sermaye taahhüdü farklı olacaktır. Bir şirketin sürdürecek olduğu faaliyetlerini karşılayabilmesi için nakit ihtiyacına karşılık gelen miktarda parayı taahhüt olarak göstermesi gerekir. Bu tutar anonim ve limited şirketlerde farklı olmaktadır.

Şahıs Şirket Kurmak

Gerçek bir kişi tarafından kurulabilen şahıs şirket, pay defteri, sermaye defteri, karar ve kebir defteri bulundurmak kaydıyla kurulabilir. Bu şirket türünde şirketin sahibi şirketin yükümlülüklerinden tümüyle sorumlu tutulur.

Şahıs şirket kuruluş aşamaları, şirketin adresini belirlemek, tapu ve kira sözleşmesini ayarlamak, ikametgâh belgesi çıkartmak, noter tasdikli imza sirküleri çıkarmak ve 3 adet fotoğraf ile gerçekleşir. Vergi dairesi işlemlerini tamamlayan kişiler, şirket esas sözleşmesi tamamlandıktan sonra noter süreci ile birlikte şirketlerini kurabilirler.

Anonim Şirket Kurmak

Anonim şirket kurma işlemi farklı şirket türlerine göre biraz daha uzun bir süreçtir. Şirketin kuruluş aşamasında kar dağıtımı ve pay devri karara bağlanması gereken bir konudur. Şirketin faaliyet alanı ile büyüklüğüne göre sermayesi de farklılık gösterir.

İşyeri adresinin belirlenmesi, ortakların yerleşim yeri belgesi, kira sözleşmesi, şirket sözleşmesinin hazırlanması ve noter tasdikli imza anonim şirketin kuruluş aşamasında izlenmesi gereken prosedürler arasında yer alır.

Vergi numarası ile ticaret sicil kaydının yapılması ve noter süreci anonim şirketlerde yapılması gereken son kısımlardır.