Tapu Alım Satım İşlemleri Nasıl Yapılır?

Tapu alım satım işlemleri için ilk olarak tapu müdürlüğünden randevu alınması, bu randevu gününde gayrimenkul’ün yer aldığı ilçedeki tapu dairesine gidilmesi gerekir. Alıcı ve satıcının tapuya birlikte gitmesi ardından, gerekli başvuru evrakları teslim edilir. Tapu harcı ödemesi yapılır. İşleme ait dekontların memura teslimi ile akit odasına geçiş yapılır. Son aşamada tapu müdürünün imzasının alınması ile devir işlemi tamamlanır.

Tapu Alım Satım Randevuları Nasıl Alınır?

tapu işlemleri nasıl yapılır

Tapu devir işlemleri için, tapu müdürlüklerine gitmeden önce randevu alınması gerekir. Randevusuz işlemler, müdürlük binalarında gerçekleştirilemez. Bu kapsamda ALO 181 Tapu Ve Kadastro hattı aranmalı, tapu devir işlemleri için randevu talep edilmelidir. Telefon görüşmesi sırasında TC kimlik numarası iletilmesi gerekir. Randevu alımı ardından, arama yapılan cep telefonu numarasına randevu saatine ve gününe ilişkin bilgiler müdürlükçe yollanır. Bu randevu saatinde geç kalınmadan müdürlükte olunması gerekir.

Tapu Alım Satım İşlemlerinde Gerekli Belgeler Neler?

tapu için belgeler

Tapu alım satım işlemleri için gerekli olan belgeler iki farklı sınıfta işlenirler. Kişi satıcı ise, kimlik aslı ve fotokopisi, tapu, emlak beyan tutarını gösteren yasal belge, DASK, konutun vergi borcu olmadığına yönelik yazı şeklinde sıralanan evrakları tapu dairesine iletmelidir.

Kişi alıcı taraf ise; nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi, işlemleri bir emlak danışmanı yürütüyorsa alıcı tarafa ait vekaletname, başvuruda götürülmelidir.

Tapu Alım Satım İşlemlerinde Harç Ne Kadar?

Tapu masrafı, satışı yapılan tüm gayrimenkuller için tapuda ifade edilen satış tutarının % 4’ü olarak hesaplanır. Ödenmesi zorunlu olan bu harcı alıcı ve satıcı eşit miktarda bölüşerek karşılarlar. Her iki taraftan % 2 oranında harç tahsisi yapılır. Tarafların aralarında anlaşmalarına bağlı olarak tüm harcı %4 oran ile sadece alıcı ödeyebilmektedir. Bir örnek kapsamında değeri 400 bin TL olan gayrimenkul için hem alıcı hem satıcı 8 bin TL harç ödemesi gerçekleştirir. Toplamda 16 bin TL harç ödemesi yapılır.

Tapu masrafı yani harcı 3 farklı biçimde ödenebilir. İlk yöntemde harç direk olarak ilçede bulunan vergi dairesine ödenir. Bankaların şubelerinden veya ATM’ler üzerinden de tapu harcı ödemelerini gerçekleştirmek mümkündür.

Tapu Alım Satım İşlemlerinde Dikkat Edilecekler

Tapu alım satım işlemlerinde dikkat edilmesi gereken detaylar şunlardır:

  • Tapu alım satım işlemleri sırasında alıcı ve satıcı taraflardan biri okuma yazma bilmiyorsa, okuma yazma bilen 2 şahit tapu müdürlüğüne taraflar ile birlikte gitmelidir.
  • Harca ilişkin dekontlar başvuruda mutlaka teslim edilmedir.
  • İşlem tapu satışı ise alıcı, tapu müdürlüğüne başvuru yapmadan önce gayrimenkule ilişkin tapunun bir kopyasını satıcıdan talep etmeli ve DASK, bina iskanı hakkında sorgulamaları tapu bilgileri üzerinden yapmalıdır.
  • Gayrimenkul alımında kredi kullanılacak ise tapuya yapılacak devir başvurularından önce banka ile görüşülmelidir.