Tarih Öncesi Çağlarda Sanat

Yazının bulunması tarihi çağların başlangıcı olarak kabul edilir. Tarihi çağlar öncesinde sanat izlerine rastlamak mümkündür. Tarihi çağlar öncesinde yaşayan insanların hangi içgüdü ile birlikte sanat yaptıkları ise birçok kişinin merak ettiği bir sorudur. Özellikle paleolitik ve neolitik çağlarda mağara duvarlarına yapılan resimler günümüze ışık tutmaktadır.

Arkeologların yaptıkları kazılar ile birlikte mağara duvarlarında resimler bulunmuştur. Bu resimler ilk olarak dönem insanlarının korkularını ifade etmek amacıyla çizdiği resimlerdir. Korktukları yabani hayvanların resimlerini oldukça uzun bir süre mağara duvarlarına işleyen dönem insanları kendilerini ifade etmek amacıyla resme başvurmuştur. Paleolotik çağ kendi içerisinde üç grupta incelenmektedir buzul çağı olarak da bilinen bu çağ insanların toplu halde yaşadığı bir çağdır. Korunmak ve avlanmak amacıyla toplu olarak yaşayan halk insanlarının güneş görmeyen mağara duvarlarına resim yaptığı göze çarpmaktadır. Bu durum dönem insanlarının güneşin resme zarar verdiğini bildiğini göstermektedir.

Paleolitik Çağda Sanat Ve Sanatın Amacı

Paleolitik çağda genel olarak korkuları sebebiyle resim yapan dönem insanlarının yerini avladıkları hayvanları resmeden insanlar almıştır. Orta paleolitik çağda buzların erimesi ve büyük vahşi hayvanların zamanla kaybolması insanların avlama seviyelerini arttırmıştır. Avladıkları hayvanları duvarlara resmederek avlanma hakkında bilgi vermişlerdir. Sanatın ilk örneklerinin görüldüğü paleolitik çağda resimler oldukça basit ve figür şeklinde yapılmıştır. Dönemin sonlarına doğru bitkilerden elde edilen boyalar ile resimlerin renklendirildiği görülmüştür. Her ne kadar güneş görmeyen mağara duvarlarına resim yapılmış olsada günümüze kadar ulaşan resimlerin sayısı fazla değildir.

Neolitik Çağda Sanat Örnekleri

Tarih öncesi çağlarda ne amaçla sanat yapıldığına dair birçok teori mevcuttur. Dönem insanlarının kendilerini ifade etmek amacıyla resim yapmaya başladıkları rahmin edilmektedir. Mağara duvarlarına işlenen resimlerin yerini ise neolitik çağda heykeller almıştır. Özellikle din amaçlı olarak tanrı figürlerinin yoğun olarak yapıldığı görülmektedir. Neolitik çağda çanak çömlekli dönem içerisinde yeme içme amacıyla kullandıkları çanaklara resim işlendiği görülmektedir.

Neolitik çağ birçok anlamda insanların rahat ettiği bir dönemdir. Gerek avlanma gerekse toplayıcılık alanında insanların kendilerini geliştirmesi sanata yönelmelerine sebebiyet vermiştir. Din ve din figürlerine karşı olan ilgi artmıştır. Tanrı figürünün tam anlamıyla ortaya çıkması ile birlikte tanrıya sunulan hediyeler de oluşmuştur. Tanrıya sunulan hediyelerin başında küçük heykeller ve çanaklar gelmektedir. Tapınım için kendilerini uygun bir alan oluşturan neolitik çağ insanları ölü gömme tekniklerinde dahi sanata yer vermiştir.