Teminat Mektubu Nedir? Ne Şekilde Kullanılır?

Teminat mektubu, firma ve ya kurumların bir işin tamamlanması karşılığında başka kişi ya da kuruma ödeme yapılmasının garantisinin verildiği ve içerisinde iş karşılığı ödenecek tutarın bulunduğu hesabın belirtildiği mektubun isimdir. Bu mektup iş başlangıcında oluşturulur ve bu mektupla beraber banka ya da farklı bir kurum işin yüklenici olan firmaya garantör olmaktadır. İşin bitirilememesi ve ya iş üzerinde oluşan kayıplar bu mektubu yazan banka ya da kurumdan tazmin edilir.

Daha çok ihale işlemlerinde karşımıza çıkan bu uygulama iş dünyası içerisinde oldukça fazla kullanılmaktadır. Örneğin; ihaleye girmek isteyen şirketler ihalenin tamamlanabilmesi için hesaplanan maliyet miktarını oluşturdukları teminat hesabı ile ispat etmektedirler. Teminat hesabını oluşturamayan kişi ya da firmalar bankalardan kendilerine garantör olmalarını talep edebilmektedirler. Teminat mektubu oluşturulurken 3 farklı taraf bulunmaktadır. Birincisi, garantör yani işin yapılabilmesi için yüklenici firma ve ya şahsa kefil olan taraftır. İkincisi; lehtar yani ihaleye çıkarılan işi yapmak isteyen firma ya da şahıstır. Diğer bir deyişle ile borçlu olan taraftır. Üçüncü olarak ise; muhatap yani ihaleyi yaptıran kurum, firma ya da şahıstır. Muhatap olan taraf aldığı teminat mektubu ile kendisini garanti altına almaktadır.

Teminat Mektubu Ne Şekilde Kullanılır?

Teminat mektubu kullanmak isteyen kişi ilk olarak bankaya başvurmalıdır. Bankaya vereceği başvuru mektubunda yapılacak iş ve ya hizmet tanımlanır ve harcama öngörüleri ayrıntılı biçimde yazılı olarak bankaya verilir. Banka başvuru yapan kişinin mali durumunu ayrıntılı olarak inceledikten sonra başvuruyu yapan kişiye garantör olmaktadır. Garantör olması karşılığında ise başvuruyu yapan kişiyi kendisine borçlandırır. Teminat mektubu ile iş ve ya hizmeti yaptıran kişi işini garantiye almış olur. Süresi dolan bir iş tamamlanmamış ise oluşan zararı banka karşılar. Bankalar kendi müşterilerine daha kolay biçimde teminat mektubunu vermektedirler. Ve teminat mektubu karşılığında başvuruyu yapan kişiden yüzde 1 ile yüzde 5 arasında faiz almaktadırlar. Teminat mektubu üzerine bir ödeme tarihi yazılmamış ise mektubun geri ödenme tarihi en çok 10 yıl sonrasıdır. 10 yıl içerisinde ödenmeyen teminat mektupları üzerinden herhangi bir hak talep edilemez.